JPEG je zkratka pro „Joint Photographic Experts Group“ a znamená společnou skupinu fotografických expertů. Jedná se o standard pro komprimaci digitálních obrázků s fotorealistickým obsahem, který se používá především pro uložení fotografií a obrazových dat na počítačích. Formát JPEG umožňuje komprimovat soubory tak, aby byly menší a méně náročné na uložení a přenos, přičemž zachovávají co nejvíce detailů a kvality obrazu.