Koaxiální kabel je typ kabelu, který se používá pro přenos signálu mezi různými zařízeními. Je tvořen centrálním vodičem obklopeným izolací, stíněním a vnější izolací. Signál se přenáší pomocí elektromagnetického pole, které vzniká mezi centrálním vodičem a stíněním. Koaxiální kabel se používá například pro přenos televizního signálu, signálu kabelové televize, nebo pro připojení počítače k síti Ethernet.