Kořenový adresář je v počítačové terminologii základní adresářová složka, ze které vycházejí všechny ostatní složky a soubory na daném systému. V operačních systémech typu Unix a Linux se kořenový adresář obvykle značí jako „/“. V systému Windows se kořenový adresář obvykle označuje písmenem disku, například „C:“.