Kurzor je grafický symbol na obrazovce počítače, který ukazuje na aktuální pozici pro vkládání nebo úpravu textu. Je to obvykle blikající svislá čára, která může být ovládána pomocí myši nebo klávesnice. Kurzor také může být přítomen v jiných aplikacích, jako jsou grafická rozhraní pro kreslení nebo editory videa, kde slouží k označení místa, kam bude vložen další prvek.

Kurzorová část klávesnice je část klávesnice počítače, která obsahuje šipkové klávesy a některé další klávesy používané k ovládání kurzoru na obrazovce. Pomocí šipek lze pohybovat kurzorem nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Mezi další klávesy v této části patří například klávesy Insert, Delete, Home a End, které slouží k manipulaci s textem.