Kybernetika je interdisciplinární obor, který se zabývá řízením, komunikací a interakcí mezi systémy a jejich prostředím. Cílem kybernetiky je porozumět zákonitostem a principům, které určují chování a vývoj různých druhů systémů, a následně využít tuto znalost k návrhu, vývoji a optimalizaci nových systémů. Kybernetika využívá poznatků z mnoha různých oblastí, jako jsou matematika, fyzika, biologie, psychologie, informatika, elektrotechnika, mechanika a další. Mezi aplikace kybernetiky patří například automatizace průmyslu, řízení dopravy, robotika, umělá inteligence, teorie řízení a další oblasti.

Související: