Kyberšikana (také známá jako online šikana) je forma šikany, která se odehrává online nebo prostřednictvím digitálních technologií, jako jsou sociální sítě, e-mail, textové zprávy a další. Kyberšikana může zahrnovat různé formy agrese, například vysmívání, posílání urážek, hanobení, vydírání, šíření falešných zpráv a dalších nevhodných zpráv nebo obrázků.

Kyberšikana může mít pro oběti velmi negativní dopady, včetně úzkosti, deprese, sníženého sebevědomí, izolace a dokonce i myšlenek na sebevraždu. Kyberšikanu lze řešit různými způsoby, jako jsou předcházení, oznamování nevhodného chování, uchýlení se k právnímu řešení a další.

Mnoho, hlavně mladších uživatelů internetu, si neuvědomuje, že se jedná o trestný čin, i když jste dotyčné osobně neublížili přímo fyzicky, ale třeba ji jen pomlouváte na Facebooku.