V kontextu počítačových programů a uživatelského rozhraní se termín „label“ používá k označení textového prvku, který slouží k identifikaci určitého prvku nebo položky. Label může být umístěn vedle vstupního pole, tlačítka nebo jiného prvku a slouží k vysvětlení, co daný prvek dělá nebo co je od uživatele požadováno. Jedná se tedy o označení popisku prvku v uživatelském rozhraní.