Link je odkaz směřující na místo či web na internetu. Link může být vnořený = na stejném webu, nebo externí odkaz = na jiný web či stránku. Link vypadá jako tento odkaz.

V obecném smyslu slovo „link“ znamená odkaz nebo spojení. V kontextu internetu se slovo „link“ nejčastěji používá pro odkaz na webovou stránku nebo konkrétní stránku uvnitř webového webu. Link může být textový, jako například modré podtržené slovo nebo věta, nebo grafický, například ikona s šipkou nebo obrázek. Kliknutím na link se přejde na příslušnou webovou stránku nebo stránku uvnitř webu.