„Lockdown“ obecně znamená uzamknutí nebo omezení přístupu k něčemu, a v kontextu informační bezpečnosti se používá jako označení opatření, která mají omezit nebo zamezit neoprávněnému přístupu k datům nebo zařízením.

Například „Lockdown“ móda na smartphonu znamená, že jsou omezeny nebo vypnuty určité funkce, jako jsou hovory, zprávy a přístup k určitým aplikacím nebo funkcím, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k citlivým informacím.

Lockdown je plošná karanténa, což znamená, že je omezen volný pohyb mimo bydliště. V roce 2020 v době koronaviru jsme si jej bohužel užili vrchovatě, bylo možné chodit pouze do zaměstnání, i když i zde mnohdy „z donucení“ povolili home office.