Login se používá pro přihlášení do internetových služeb, nejčastěji do e-mailu (gmailu), ale také do e-shopu, internetového bankovnictví nebo třeba na Facebook.

Login se skládá ze dvou údajů, jména a hesla.

Login je proces, který umožňuje uživateli získat přístup k určitému počítačovému nebo online systému, aplikaci nebo službě. Během přihlašovacího procesu musí uživatel zadat správné přihlašovací údaje, které jsou obvykle uživatelské jméno a heslo, aby se mohl úspěšně přihlásit. Login zajišťuje, že pouze oprávnění uživatelé mají přístup k chráněným datům a funkcím a pomáhá chránit před neoprávněným přístupem a zneužitím účtu.

Čtěte, jak vytvořit silné heslo.