Logo je grafický symbol nebo značka, která identifikuje firmu, organizaci, produkt nebo službu. Logo se obvykle skládá z jednoduchého obrazce nebo písmen, které jsou snadno rozpoznatelné a zapamatovatelné. Logo slouží k rozlišení jedné značky od druhé a k budování povědomí o značce mezi zákazníky.