Logování je proces ukládání záznamů o činnostech a událostech, které se odehrávají v počítačovém nebo softwarovém systému. Tyto záznamy jsou ukládány v logovacích souborech a mohou obsahovat informace o tom, co se stalo, kdy se to stalo a kdo to udělal. Logování se používá k diagnostice a odhalování problémů, sledování výkonnosti, monitorování bezpečnosti a dodržování předpisů. Logovací soubory mohou být použity k analýze chyb a událostí v systému, což umožňuje identifikovat a řešit problémy a zlepšit výkon a bezpečnost systému.

Např. na webhostingu, kde je nahrán tento web, dochází k logování a pokud by se vyskytla chyba, je možné v souboru *.log zjistit příčinu.