Lokální disk je v informatice označení pro pevný disk nebo diskovou jednotku připojenou k počítači, která slouží k ukládání dat a programů na místní úrovni. Na rozdíl od síťového disku, který je umístěn na jiném počítači v síti a k němu se přistupuje přes síťové připojení, lokální disk je připojen přímo k počítači a je na něm uložen operační systém, programy, dokumenty a další data, ke kterým má přístup pouze uživatel tohoto počítače.