Termín „Matrix“ může mít v různých kontextech různé významy.

  1. Matrix (film): „Matrix“ je populární sci-fi film z roku 1999 režírovaný Wachowskými. Film je známý svou inovativní vizuální stylizací a hlubokou filozofickou tematikou. Zabývá se konceptem simulované reality zvané „Matrix“ a sleduje příběh hlavního hrdiny Nea, který se zapojí do rebelantského boje proti potlačujícím strojům. Film měl velký úspěch a následovaly další díly.
  2. Matematika a počítačová věda:
    • V matematice je matrix (česky matice) obdélníková tabulka čísel, symbolů nebo výrazů, které jsou uspořádány do řádků a sloupců. Matice se široce používají v lineární algebře, numerické analýze a dalších oborech pro řešení soustav lineárních rovnic, transformace geometrických objektů, zpracování signálů a další aplikace.
    • V počítačové vědě mohou matice představovat data nebo operace v různých aplikacích, včetně grafických transformací, zpracování obrazu, strojového učení a dalších.
  3. The Matrix (síť nebo systém): Někdy se termín „Matrix“ používá obecně pro označení složitého nebo rozsáhlého systému nebo sítě, která je vnímána jako obtížně proniknutelná nebo ovládající. Toto použití je často metaforické a může se vztahovat na sociální, technologické nebo ekonomické struktury.

V závislosti na kontextu může „Matrix“ znamenat různé věci, od konkrétního filmu, přes matematický koncept až po obecnou referenci na složitý systém.

Související: