Mezerník, také nazývaný mezera nebo space, je klávesa na počítačové klávesnici, která se používá k vytvoření prázdného prostoru, neboli mezery, mezi slovy nebo znaky v textu. Je to jedna z největších kláves na klávesnici a obvykle se nachází v dolní části klávesnice, pod písmenovými a číselnými klávesami.

Použití mezerníku je základní součástí psaní textu

  1. Oddělení slov: Hlavní funkcí mezerníku je vkládat mezery mezi slovy, což je základní pravidlo pro většinu písemných jazyků.
  2. Formátování textu: Mezerník se také používá pro jednoduché formátování textu, například pro vytvoření odsazení na začátku odstavců nebo pro zarovnání textu v tabulkách a seznamech.
  3. Ovládání uživatelského rozhraní: V některých aplikacích může mít mezerník speciální funkce, jako je například spuštění a pozastavení videa nebo audia, nebo skrolování webové stránky dolů v internetovém prohlížeči.

Klávesa mezerníku je důležitým prvkem v uživatelské interakci s počítačem, a díky své velikosti a umístění je snadno dostupná a použitelná.