MiniDisc (MD) je optický digitální záznamový formát pro ukládání zvuku, který byl vyvinut firmou Sony v roce 1992. Disk má velikost 64 mm a vypadá podobně jako disketa, ale na rozdíl od diskety používá laserovou technologii pro čtení a zápis dat. MiniDisc měl být alternativou k magnetofonovým kazetám a byl populární zejména v Japonsku. I když byl formát kvalitní a nabízel mnoho výhod, jako například možnost snadného přesunu souborů a odolnost proti poškození, nezískal dostatečnou podporu na trhu a postupně byl nahrazen jinými digitálními formáty.