Modem je zařízení sloužící k připojení počítače nebo jiného zařízení k internetové síti, obvykle pomocí telefonní linky, kabelové sítě nebo bezdrátového připojení. Modem umožňuje digitální zařízení komunikovat s analogovou telefonní linkou nebo kabelovou sítí. Modem přijímá analogové signály a konvertuje je na digitální signály a naopak. Modemy jsou v současné době nahrazovány modernějšími technologiemi, jako jsou DSL, kabelové modemy a připojení pomocí bezdrátových sítí.

Pokud byste chtěli pomocí modemu připojit na internet více počítačů, budete potřebovat router.