Co je to přípona mp4

Mp4 je formát videa. Přehrajete jej v programu VLC, který jsem zde také popisoval.

Čtěte

Jak převést mkv video do mp4.