V informatice může být termín „multiplikátor“ použit v různých kontextech. Zde jsou tři běžné významy:

Multiplikátor procesoru: V procesoru je multiplikátor používán k vypočítání rychlosti procesoru z rychlosti sběrnice. Například u procesoru s frekvencí sběrnice 100 MHz a multiplikátorem 10 bude výsledná rychlost procesoru 1 GHz.
Multiplikátor hodinového signálu: V obvodech digitálního zpracování signálů může být použit multiplikátor pro násobení dvou signálů. Například se může použít pro násobení signálu nosné vlny s modulačním signálem při modulaci signálu.
Finanční multiplikátor: V oblasti financí se termín „multiplikátor“ používá k popisu toho, jakým způsobem se iniciální vklad nebo výdaj odráží v celkové ekonomice. Například může být použit k odhadování, kolik zvýšení vládního výdaje se nakonec projeví v celkovém zvýšení ekonomické aktivity.