Netscape byl internetový prohlížeč, který byl velmi populární v 90. letech 20. století. Byl vyvinut společností Netscape Communications Corporation a poprvé vydán v roce 1994. Netscape byl jedním z prvních prohlížečů s grafickým uživatelským rozhraním a s podporou zobrazování obrázků, který se stal komerčně úspěšným a pomohl popularizovat používání internetu. Jeho vývoj byl ukončen v roce 2008 a v současné době se již nepoužívá.