Neuronová síť je matematický model, který se používá k zpracování informací a učení strojů. Je to síť propojených neuronů, které jsou modelovány podle biologických neuronů v mozku a jsou schopny adaptovat se na vstupy, aby se naučily rozpoznávat vzory. Neuronové sítě se používají pro mnoho úloh, jako jsou rozpoznávání obrazů, překlad jazyka, rozpoznávání řeči, rozpoznávání podvodů a mnoho dalších.