„Noreply“ je anglický výraz používaný pro e-mailovou adresu, která slouží pro zasílání automatických e-mailů a neumožňuje přijímat odpovědi na tyto e-maily. Tento typ e-mailové adresy se používá například pro zasílání potvrzení o objednávkách, odeslání zprávy o změně hesla nebo pro oznámení o aktualizacích. Jeho účelem je zabraňovat nežádoucím odpovědím a snížit objem nevyžádané pošty, která se může zasílat na adresu uvedenou jako odesílatel e-mailu.

Slovo Noreply se nejčsatěji vyskytuje v e-mailové komunikaci a znamená Neodpovídat.