Numerická část klávesnice, také označována jako numerická klávesnice nebo numeric keypad, je sada kláves na pravé straně standardní klávesnice, která obsahuje číslice a matematické operátory (+, -, *, /), jakož i další funkční klávesy, jako je Enter, Clear a Num Lock. Je často používána pro rychlé zadávání čísel a matematických operací, jako například při práci s tabulkovými procesory nebo pokladními systémy.