Open source, neboli otevřený zdroj, odkazuje na software, jehož zdrojový kód je veřejně dostupný a může být svobodně upravován, rozšiřován a distribuován kýmkoliv. Tento přístup k vývoji softwaru podporuje spolupráci a sdílení mezi programátory a komunitami po celém světě.

Hlavní rysy a principy open source softwaru

  1. Přístupnost zdrojového kódu: Zdrojový kód open source softwaru je k dispozici pro veřejnost, což umožňuje komukoliv prohlížet, studovat a upravovat kód.
  2. Svoboda modifikace: Uživatelé mohou měnit a vylepšovat open source software podle svých potřeb a sdílet své změny s ostatními.
  3. Bezplatné používání: Open source software obvykle může být používán zdarma, i když některé projekty mohou vyžadovat poplatky za dodatečnou podporu nebo rozšířené funkce.
  4. Společenství: Open source projekty často vznikají a jsou udržovány aktivními komunitami, které spolupracují na vývoji a zlepšování softwaru.
  5. Licence: Open source software je distribuován pod specifickými licencemi, které definují, jak software může být používán, upravován a sdílen. Příklady open source licencí zahrnují GNU General Public License (GPL), Apache License, MIT License a mnoho dalších.

Open source software hraje klíčovou roli ve světě technologií a je základem mnoha operačních systémů (např. Linux), databázových systémů (např. MySQL), webových serverů (např. Apache) a mnoha dalších nástrojů a aplikací. Tento přístup nejen podporuje inovace a spolupráci, ale také poskytuje uživatelům větší kontrolu nad jejich softwarem a zajišťuje, že software zůstane přístupný a udržitelný.