Partition (také známá jako oddíl nebo disková partition) je logická část pevného disku, která se chová jako samostatný disk. Disková partition umožňuje uživateli rozdělit fyzický disk na jednotlivé oddíly, které se poté chovají jako samostatné jednotky s vlastním souborovým systémem a oddílovou tabulkou. Tyto oddíly lze používat pro oddělení systémových souborů od uživatelských souborů, pro instalaci více operačních systémů na stejný disk nebo pro zvýšení výkonu pevného disku.