Pascal je imperativní programovací jazyk pojmenovaný po francouzském matematikovi, fyzikovi a filozofovi Blaise Pascalovi. Byl vytvořen v roce 1970 Niklausem Wirthem jako nástroj pro výuku programování a pro vývoj softwaru pro mikropočítače. Pascal byl populární v 80. a 90. letech 20. století pro svou jednoduchost, čistotu a strukturovanost a stal se základem pro mnoho dalších jazyků, jako je například Delphi. Pascal se používá pro vývoj mnoha různých typů softwaru, včetně operačních systémů, her, vědeckých aplikací a podobně.