PDA je zkratka pro „personal digital assistant“, což v češtině znamená osobní digitální asistent. Jedná se o malé přenosné zařízení sloužící k organizaci osobních úkolů, poznámek a kalendáře, k přehrávání hudby a videa, navigaci a dalším účelům. PDA byly populární zejména v 90. letech a na začátku 21. století, ale dnes jsou většinou nahrazeny chytrými telefony a tablety, které nabízejí podobné funkce.