Pixel (zkratka z anglického „picture element“) je základní prvek digitálního obrazu. Jedná se o nejmenší jednotku, kterou lze zobrazit na obrazovce nebo uložit v digitální fotografii. Pixel může být buď samostatná barevná jednotka, nebo obsahovat informaci o jasu (v případě černobílého obrazu). Čím větší je počet pixelů na obrazovce nebo v digitálním snímku, tím je obraz detailnější a kvalitnější.

Pixel je zkratka pro Picture Element, což znamená jednotlivý obrazový bod na obrazovce. Jedná se o základní stavební kámen digitálních obrazů a videozáznamů. Každý pixel má svou vlastní barvu a jas a v kombinaci s dalšími pixely vytváří celkový obraz. Čím více pixelů je na obrazovce, tím vyšší je rozlišení a kvalita obrazu.