PKUNZIP je utilita pro dekomprimaci souboru v archivu formátu ZIP. Tato utilita byla vyvinuta firmou PKWARE jako součást softwarového balíčku PKZIP, který byl první program pro vytváření a extrakci souborů v ZIP formátu. PKUNZIP dokáže z archivu formátu ZIP extrahovat jednotlivé soubory nebo celý obsah archivu.