Plug and Play (zkráceně PnP) je technologie, která umožňuje počítačovým periferiím (zařízením) automaticky rozpoznat a nakonfigurovat se pro správnou funkci bez potřeby manuálního nastavování. Když je nové zařízení připojeno k počítači, operační systém detekuje zařízení a automaticky přiřadí zdroje a adresy, aby mohlo zařízení správně fungovat. Tato technologie byla vyvinuta pro usnadnění připojování nových periferií a eliminaci potřeby manuálního nastavování IRQ a DMA kanálů, což byl dříve běžný postup pro nastavování periferních zařízení.