Pracovní plocha je prostor na obrazovce počítače, kde uživatel může pracovat s ikonami, ovládacími prvky a okny programů. Tento prostor může být přizpůsoben individuálním potřebám uživatele, a může zahrnovat různé prvky jako jsou například tapety, ikony, widgety, různé zástupce nebo odkazy na aplikace a soubory. Pracovní plocha bývá zobrazována hned po spuštění operačního systému.