V počítačovém prostředí označuje příkaz jednotlivou instrukci, kterou uživatel zadává do příkazového řádku nebo do grafického uživatelského rozhraní (GUI) s cílem zavést konkrétní operaci, funkci nebo příkaz v počítači. Příkazy mohou být příkazy systému, aplikací nebo skriptů a mají specifickou syntaxi a formátování, které určují, jak jsou interpretovány a prováděny.