Procesor (CPU) je elektronický obvod, který zpracovává instrukce počítačového programu. Jedná se o hlavní čip v počítači, který řídí a koordinuje činnost všech dalších komponentů v počítači. Procesor zajišťuje výpočetní výkon, tedy schopnost počítače zpracovávat a manipulovat s velkým množstvím dat. Rychlost procesoru se měří v Hz, GHz (gigahertz) nebo v počtu jader, což označuje počet nezávislých výpočetních jednotek na procesoru.