Prokrastinace je termín, který popisuje sklony odkládat úkoly nebo činnosti, které by měly být vykonány, na pozdější čas, často bez dostatečného důvodu. Tento problém se vyskytuje v mnoha oblastech života, včetně pracovního prostředí, školy, domácích úkolů a osobních cílů.

Prokrastinace je chorobné odkládání úkolů, například když jsem připravoval další slova do tohoto IT slovníku, také jsem prokrastinoval a neměl to hotovo v termínu, který jsem si předsevzal.

Lidé často prokrastinují z různých důvodů, jako jsou obavy z neúspěchu, nedostatek motivace, úzkost, nejasné priority nebo nedostatek dovedností. Prokrastinace může být krátkodobě příjemná, protože umožňuje odložit nežádoucí činnosti na později, ale může mít dlouhodobé negativní dopady na výkon, vztahy a celkovou kvalitu života.

Existuje mnoho strategií, jak překonat prokrastinaci, včetně stanovení jasných a realistických cílů, rozdělení úkolů na menší části, plánování a organizace, odstraňování rušivých prvků, odměňování a týmové spolupráce. Pokud se prokrastinace stává závažným problémem, může být užitečné vyhledat odbornou pomoc, jako je psychoterapie nebo koučování.