Proxy cache (také známý jako web cache) je forma cacheování, která ukládá často používané webové stránky a jejich obsah na serveru, který se nachází mezi klientem a webovým serverem. Když klient požádá o určitou webovou stránku, proxy cache nejprve zkontroluje, zda již má uloženou kopii této stránky. Pokud ano, předá ji klientovi, což zrychlí načítání stránky a sníží zátěž na webový server. Pokud proxy cache nemá uloženou kopii stránky, požádá o ni webový server a uloží ji pro případné budoucí použití.