Proxy cache, známá také jako cache proxy server, je server nebo software, který slouží jako prostředník mezi uživatelem a cílovými serverovými zdroji, jako jsou webové stránky nebo jiný internetový obsah. Hlavním účelem proxy cache je ukládat kopie často požadovaného obsahu, aby mohl být rychleji doručen uživatelům, kteří po něm požadují. Tímto způsobem může proxy cache významně snížit čas načítání stránek, šetřit šířku pásma a snížit zatížení na původních serverech.

Hlavní vlastnosti a funkce proxy cache

  1. Ukládání obsahu: Proxy cache ukládá kopie obsahu, jako jsou webové stránky, obrázky, videa a jiné soubory, které byly dříve načteny. Při následných požadavcích na stejný obsah může proxy server poskytnout ukládanou kopii místo načítání obsahu z původního serveru.
  2. Snížení latence: Ukládáním obsahu blíže k uživatelům může proxy cache snížit zpoždění (latenci) a zlepšit časy odezvy tím, že eliminuje potřebu každého požadavku procházet celou cestu k původnímu serveru.
  3. Úspora šířky pásma: Pomáhá šetřit šířku pásma tím, že snižuje množství dat, která musí být přenesena mezi klientem a původním serverem, což je obzvláště výhodné pro sítě s omezenou šířkou pásma nebo pro poskytovatele internetových služeb.
  4. Zvýšení výkonu: Výkon serveru může být zlepšen, protože počet požadavků na původní server je snížen, což snižuje zatížení serveru a zvyšuje dostupnost zdrojů pro zpracování nových požadavků.
  5. Správa obsahu a zabezpečení: Některé proxy cache mohou také poskytovat funkce správy obsahu, jako je filtrování obsahu, blokování nežádoucích stránek nebo sledování uživatelského přístupu pro bezpečnostní účely.

Proxy cache je klíčovou komponentou v mnoha síťových architekturách, zejména ve velkých organizacích, poskytovatelích internetových služeb a v distribuovaných systémech, kde optimalizace výkonu a efektivní využití zdrojů jsou nezbytné.