Rastrový obrázek je typ digitálního obrazu, který je vytvořen pomocí malých obarvených bodů, nazývaných pixely, na rovnoběžných řádcích a sloupcích. Rastrové obrázky jsou také známé jako bitmapové obrázky, protože každý pixel má určitou hodnotu určující jeho barvu a umístění. Rastrové obrázky jsou široce používány v digitální fotografii a grafice a jsou vhodné pro zachycení detailů a barev. Nicméně mají některé nevýhody, jako je nedostatek flexibility při zvětšování nebo snižování velikosti, což může vést k rozmazání nebo ztrátě detailů.