Reboot je anglický výraz označující restartování počítače nebo jiného zařízení. Při rebootu se systém počítače, smartphone, notebooku, tabletu ukončí a poté se spustí znovu. Tento proces se používá jako prostředek pro vyřešení problémů, když počítač nebo jiné zařízení přestane reagovat, nebo když jsou provedeny změny, které vyžadují restartování. Reboot může být proveden softwarově, například přes příkazový řádek nebo grafické uživatelské rozhraní, nebo hardwarově vypnutím a opětovným zapnutím zařízení.