V informatice je registr označení pro malou rychlou paměť, která se nachází uvnitř procesoru. Registr je často používán pro ukládání hodnot, které jsou aktuálně používány procesorem pro výpočty, kalkulace a ukládání mezivýsledků. Registr umožňuje procesoru rychlý přístup k datům, což zvyšuje celkový výkon počítače. Každý procesor má v sobě určitý počet registrů, které se liší podle typu procesoru a jeho architektury.