ROM zkráceně pro Read-Only Memory (paměť pouze pro čtení) je druh paměti v počítači, který obsahuje nezbytný software pro jeho zavedení, a to i když počítač nemá připojené další periferní zařízení, jako jsou pevné disky, USB flash disky nebo CD-ROM mechaniky. Data v ROM jsou uložena trvale a nelze je během běhu počítače měnit. ROM se vyrábí buď jako samostatná čipová paměť, nebo jako součást jiného čipu (např. mikroprocesoru).