Sběrnice (anglicky „bus“) je v informatice termín označující skupinu fyzických vodičů nebo plošných spojů, které slouží k přenosu dat, adres a řídících signálů mezi různými komponentami počítačového systému, jako jsou například procesory, paměťové moduly, sběrnice periferií nebo další komunikační prvky. Existuje mnoho různých typů sběrnic, jako například ISA, PCI, USB, FireWire, SATA a další.