SECAM (Séquentiel couleur à mémoire) je standard pro televizní vysílání, který byl vyvinut v 60. letech 20. století ve Francii. Jedná se o analogový systém, který se používá pro televizní vysílání ve východní Evropě, Rusku a některých afrických zemích. SEСAM používá 625 řádek a vysílá signál v pásmu SECAM B/G, SECAM D/K nebo SECAM L/L‘. SECAM byl vyvinut jako alternativa k evropskému PAL a americkému NTSC systému, ačkoli se ve většině zemí světa uplatňuje právě PAL.