Server je počítačový systém, který poskytuje určité služby, zdroje nebo data jiným počítačům nebo zařízením v síti. Server může být fyzický počítač nebo virtuální stroj, který běží na jiném fyzickém počítači, a může sloužit různým účelům, například jako webový server, e-mailový server, souborový server nebo databázový server. Server může být umístěn buď v místní síti (LAN) nebo na internetu, aby byl dostupný pro připojení z různých míst a zařízení.