Simulátor je program nebo zařízení, které simuluje nebo napodobuje chování skutečného systému nebo procesu. Používá se často v průmyslu, výzkumu, vývoji nebo vzdělávání pro modelování a testování různých situací a scénářů. Simulátory se používají například pro trénování pilotů, lékařů, inženýrů, pro testování softwaru, pro simulaci podnikových procesů nebo pro studium přírodních jevů. Simulátory mohou být buď hardwarové, jako například simulátory letadel, nebo softwarové, jako například simulátory výrobních procesů.