Skener je elektronické zařízení určené k digitalizaci papírových dokumentů, obrázků nebo fotografií. Skener čte informace ze vstupního média, jako je například list papíru, a přeměňuje je na digitální formát, který lze uložit na počítač nebo jiné zařízení. Existuje mnoho různých typů skenerů s různými funkcemi a vlastnostmi, jako je rozlišení, rychlost skenování, schopnost skenovat barevné nebo černobílé obrázky, a podobně. Skenery se často používají v kancelářích, knihovnách, archivách a jiných institucích, kde se digitalizují velké množství dokumentů nebo obrázků.