Skenování je ve zkratce převádění nejčastěji papírových dokumentů do digitální podoby.

Je to proces, při kterém se digitálně zachytává obraz nebo text ze skutečného fyzického dokumentu nebo objektu pomocí speciálního zařízení nazývaného skener. Skener pracuje tím, že překládá vizuální informace na papíře nebo na jiném materiálu do digitální podoby, která může být uložena na počítači nebo jiném zařízení.

Skenery mohou být použity k digitalizaci různých druhů materiálů, včetně fotografií, dokumentů, kreseb, map, knih a mnoho dalších. Digitální obraz nebo text, který je vytvořen pomocí skeneru, může být uložen v různých formátech, včetně JPEG, TIFF, PDF a dalších.

Skenování se běžně používá pro archivaci, elektronické zpracování dat, tisk a další účely, kde je nutné mít k dispozici digitální kopii původního dokumentu nebo materiálu.

Ke skenování můžete použít ve Windows také program Malování.