Skript na počítači je soubor obsahující programový kód, který je určen k automatickému provádění určitých akcí na počítači. Skripty mohou být psány v různých programovacích jazycích a jsou používány k automatizaci opakujících se úloh nebo k provedení složitých úloh v rámci operačního systému nebo aplikace. Skripty mohou být spouštěny buď příkazem v příkazovém řádku, nebo mohou být napojeny na události operačního systému nebo aplikace.

Script je také typ počítačového kódu, pomocí kterého můžete upravit statickou webovou stránku na dynamickou.