Software (též nazýván jako softwarový program) je soubor počítačových programů a souvisejících dat, které řídí činnosti počítače nebo jiného zařízení. Jedná se o soubor instrukcí, které říkají počítači, co má dělat a jak to má dělat. Software může být rozdělen do dvou hlavních kategorií: systémový software a aplikace.

Software je veškeré programové vybavení počítače. Operační systém, programy, aplikace. Softvér.

Systémový software je zodpovědný za základní funkce počítače, jako je správa systému a připojených zařízení, zatímco aplikace jsou určeny k určitému účelu, jako je úprava fotografií nebo účetnictví.

Tip: Co je hardware.