Soubor (anglicky „file“) je základní jednotka informace, která obsahuje určitý typ dat nebo informací. Může to být například textový dokument, obrázek, zvukový soubor, video soubor, programový kód, konfigurační soubor nebo jakýkoliv jiný typ digitálního obsahu. Každý soubor má název a příponu, která indikuje jeho typ nebo formát. Soubory se ukládají na počítačovém disku, flash disku, CD/DVD nebo jiném digitálním úložišti. Soubory mohou být organizovány do složek nebo adresářů pro snadnější správu a navigaci.