Spustitelný soubor (též nazývaný jako EXE soubor, zkráceně executable) je speciální typ souboru, který obsahuje instrukce pro operační systém a určuje jaký kód má být vykonán při spuštění souboru. Spustitelné soubory jsou často vytvářeny při kompilaci zdrojového kódu, a mohou obsahovat různé typy programů, jako jsou aplikace, skripty nebo utility. Tyto soubory mohou být spouštěny z operačního systému, a to buď kliknutím na ně v souborovém manažeru, nebo přímo z příkazové řádky.