Swap, známý také jako výměnný prostor nebo swapovací soubor, je funkce operačního systému používaná k rozšíření množství virtuální paměti dostupné pro běžící aplikace a procesy. Když fyzická paměť (RAM) počítače je plně využita, operační systém může používat swap prostor na pevném disku nebo jiném úložném médiu jako dočasnou paměť pro ukládání dat, která se aktuálně nepoužívají.

Hlavní charakteristiky a funkce swapu

  1. Rozšíření Virtuální Paměti: Swap umožňuje operačnímu systému využívat pevný disk jako rozšíření RAM, což znamená, že systém může pokračovat v provozování aplikací a procesů i když je fyzická paměť plně obsazená.
  2. Správa Paměti: Operační systém spravuje, která data se mají ukládat do swapu a která zůstanou v RAM, na základě algoritmů pro správu paměti, jako je například LRU (Least Recently Used).
  3. Swapovací Soubor vs. Swapovací Oddíl: V závislosti na operačním systému může být swap prostor implementován jako swapovací soubor na běžném souborovém systému nebo jako samostatný swapovací oddíl.
  4. Výkon: Přístup k datům uloženým ve swap prostoru je podstatně pomalejší než přístup k datům v RAM, protože pevné disky a SSD mají vyšší latenci. Proto je důležité mít dostatek fyzické paměti, aby bylo swapování minimalizováno a celkový výkon systému nebyl negativně ovlivněn.
  5. Konfigurace: Uživatelé a administrátoři systému mohou obvykle konfigurovat velikost swap prostoru podle potřeb systému a dostupného úložného prostoru.

I když swap poskytuje důležitou bezpečnostní síť pro situace, kdy je RAM plně využita, nadměrné spoléhání na swap může vést k degradaci výkonu, což je jev známý jako „swapping“ nebo „thrashing“. Proto je správné nastavení a optimalizace velikosti swap prostoru a množství fyzické paměti klíčové pro udržení dobrého výkonu systému.